Hembygdsmuseum


Om muséet och huset


1982 upplät Ekerö kommun Uppgården till Adelsö föreningsråd att användas som hembygdsmuseum och föreningslokal. Föreningsrådet har därefter delegerat driften av gården till Adelsö hembygdslag. Gården bestod vid upplåtelsen av mangårdsbyggnad, spannmålsmagasin och en bagarstuga. Dessa byggnader har i olika omgångar restaurerats med omfattande frivilliga arbetsinsatser och ekonomiska bidrag från många Adelsöbor. År 2007 kunde hembygdslaget dessutom inviga en ny byggnad, en vagnbod, ett utrymme som länge saknats.


Mangårdsbyggnaden har kök och kammare som är musealt inredda samt ett större rum som är f.d. postexpedition. Övervåningen har ett kök och en kammare. I byggnaden förvaras hembygdsarkiv med föreningshandlingar, fotosamlingar, kartor och hembygdslitteratur samt böcker och tidskrifter.Uppgårdens historia

I början av 1900-talet bestod byn Hovgården av fem gårdar. En av dem var Uppgården. Sedan den sista brukaren, Gustaf Claesson gick bort 1937, kunde dåvarande Adelsö kommun med av Claesson's donerade medel förvärva gården.


Adelsö fick egen poststation 1930. Den var inrymd på ett par olika ställen innan Uppgården i början av 1940-talet togs i bruk som poststation och bostad för dess föreståndare, ”Post-Oskar” Johansson. Han hade sedan 1911 varit lantbrevbärare på Adelsö och hämtat posten på Ekerö.


Innan Adelsö fick färja 1930 tog han sig själv över Svinsundet till Munsö -  sommar som vinter -även då det ”varken bar eller brast”. När poststationen drogs in 1970 var Oskars svärson, Gunnar Johnsson, föreståndare. Han bodde kvar i Uppgården som pensionär till dess han gick bort 1979.


Vill du veta mera om Hembygdsmuseet, är du intresserad av vårt arkivmateriel eller av en guidad tur i Uppgården och på världsarvsområde Hovgården?


Ta gärna kontakt med vår Museiföreståndare: K V Jacobson,

tel: 08-560 510 08


Läs mer på/www.adelsohembygdslag.se

 


Upppdaterad 16 april 2014  Copyright © 2014 Cafe Hiovgården

Webbmaster: BLM Form